Paratge Natural de Poblet

El Paratge Natural de Poblet, situat a la comarca de la Conca de Barberà ocupa els termes municipals de Vimbodí i Poblet  i l’Espluga de Francolí. La part més muntanyosa i totalment forestal pertany a la vessant nord de les Muntanyes de Prades, a on el punt més alt és el Tossal de la Baltasana, amb 1203m. Al sud, vorejant el monestir de Poblet s’estén una gran planura coberta de conreus, bàsicament oliveres,  vinyes i ametllers, proporcionant així un paisatge característic de la zona mediterrània.

Els principals cursos d’aigua que transcorren pel Paratge formen part de la capçalera del riu Francolí, que neix a la Font Major de l’Espluga de Francolí fins arribar a la ciutat de Tarragona, on desemboca. Altrament, el Paratge de Poblet també es conegut per les nombroses fonts que brollen del interior del massís ja sigui per la qualitat de les aigües o bé pel seu entorn tranquil i ombrívol on es troben. Un primer grup de fonts es localitza al contacte entre les roques calcàries i les roques argiloses: com la popular font del Deport, dels Boixets, de les Tres Virtuds... i un segon grup de fonts a les parts més baixes del Paratge, junt a la falla de Poblet:  la font de la Nerola o la coneguda font del Abat Siscar pel gust de ferro i magnesi de les aigües que en brollen.

La gran diversitat de comunitats vegetals pròpies d’ambients forestals que trobem en un espai reduït com el Paratge és d’admirar. Entre elles, destacar l’alzinar; la roureda de roure reboll a la part més oriental, al límit amb Prades i única en tot Catalunya;  les teixedes, que tot i ser d’origen eurosiberià creixen en diversos punts ombrívols i frescals i, finalment, les pinedes, de pi roig, pinassa i pinastre.

Entre aquests ambients s’hi belluguen espècies típicament mediterrànies, però determinades particularitats orogràfiques han propiciat la presència d’algunes espècies d’interès com és ara la musaranya menuda, el ratpenat de ferradura mediterrani, el pica-soques blau, l’àliga perdiuera, l’escanyapolls o la salamandra, entre d’altres. Per tal de protegir aquests grups d’espècies, es va fer la declaració de Refugi de Fauna Salvatge, i s’ha regulat l’escalada per disminuir l’afectació d’espècies nidificants a determinats punts del Paratge.

A més, quan arriba la temporada, el Bosc de Poblet és un bon lloc per collir bolets, comptant esclar que la climatologia hi acompanyi. És per això, que un dels itineraris fa referència a la micologia, i al llarg del recorregut es descobreixen bolets pintats en els arbres.

PARATGE NATURAL DE POBLET
Alberg de Joventut Jaume I - Ctra. Les Masies s/n
L'Espluga de Francolí
977 871 732
pnpoblet@gencat.cat
www.gencat.cat/parcsnaturals/poblet

Mostrant l'únic resultat

Mostrant l'únic resultat